TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

   
ISSN 2146-3832
 
 
 

  
 

TÜZED HAKKINDA

 

  ABOUT THE TJGE

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularını kapsayan akademik, hakemli bir dergidir. Dergi, kapsamı ile ilgili bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir.

TÜZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün makale, tartışma ve incelemeler yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen bütün makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi yayımlanmaktadır. TÜZED makalelerine erişim ve TÜZED'de yayım ücretsizdir.

 

 

Acceptance rate: 51%

 

 

 

 

 

 

 

Turkish Journal of Giftedness and Education (TJGE) covers all aspects of giftedness, talent, and creativity and all types of high ability. The TJGE provides a scientific platform for researchers, practitioners and administrators to discuss and disseminate scientific research, theories, and practices and ideas.

The TJGE is a refereed journal which publishes original research articles, literature and book reviews in Turkish and English. Articles submitted to the TJGE undergo rigorous peer review process. The TJGE is published twice a year.

 

Turkish Journal of Giftedness and Education is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

 

  Sayılar/Issues
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

___________________________________________________________________________________________________________

©2011, TÜZED/TJGE; Published by UYEP Center (Center for Research and Practice for High Ability Education), Anadolu University.